Groene Ecologie

Op dit fruitbedrijf trachten we niet enkel kwalitatief fruit te produceren maar ook willen we dit productieproces laten verlopen op een milieubewuste manier. Hiervoor hebben we de laatste jaren al enkele initiatieven ondernomen:

Onze laatste aanwinst is een PV-installatie met een vermogen van 0,35 megawatt. Hiermee trachten we zoveel mogelijk groene energie op te wekken. De installatie is operationeel sinds december 2009. Dit is goed voor zo'n 1500 fotovoltaïsche zonnepanelen.

Naast hernieuwbare energie beschikt Healthy Fruit over een volledig geïsoleerde fruitloods van +/- 6500m². Hierin bevinden zich zowel de ULO-cellen als de sorteerruimte.

Healthy Fruit is naast energie ook volop bezig met het reduceren van zijn hoeveelheid CO²-uitstoot. Daarom beschikt dit fruitbedrijf over enkele nieuwe tractors die voldoen aan de laatste nieuwe normen.

Om energie te reduceren op onze zware koelcompressoren, hebben we de plaatsing van drie frequentieregelaars overwogen. Dit draagt bij aan de CO²-uitstoot en de zware energiefacturen.
Tijdens ons teeltproces wordt vaak gebruik gemaakt van kostbaar water. Ook dit is belangrijk in ons milieu, daarom springen wij hier heel omzichtig mee om. Achter onze fruitloods hebben wij de mogelijkheid om regenwater op te vangen en hierna te hergebruiken.

Voor de toekomst zijn we reeds met nieuwe initiatieven rond groene ecologie bezig. Zo zijn er plannen om in onze fruitloods gebruik te maken van zonneboilers en een warmtekrachtkoppeling. Hiernaast zijn er ook stiekeme plannen voor de aanleg van een windmolenpark.