Seizoenen

Winter

Sommige mensen hebben het idee dat fruittelers een rustige periode kennen in de winter omdat de boomgaarden er kaal bij liggen. Dit is echter een verkeerd beeld. Er komt ook in de winter heel wat kijken op een fruitteeltbedrijf.

De meeste tijd gaat naar het snoeien van de fruitbomen. Snoeien gebeurt om overtallig en afgedragen hout te verwijderen. Ook hier gebruikt ons bedrijf arbeidsbesparende manieren zoals pneumatische en elektrische handsnoeischaren. De bomen worden stuk per stuk bekeken en gesnoeid. Je kan je dus wel voorstellen dat het even duurt eer je volledige boomgaarden gesnoeid hebt.

De kunst van het snoeien is de juiste balans creëren tussen de boom, de tak, het blad, de vrucht en het licht. Jonge bomen worden minder hard aangepakt omdat ze nog in volle groei zijn en om hen niet uit hun balans te brengen.

De snoeiperiode loopt van eind oktober tot begin april.

De winter is eveneens het moment om verouderde percelen te rooien. Dit gebeurt in deze periode zodat we in het voorjaar onmiddellijk kunnen overgaan tot het planten van nieuwe bomen.

Een belangrijk onderdeel van het productproces, namelijk de sortering, gebeurt ook voornamelijk tijdens deze periode van het jaar. De verkoop komt stilaan op gang in de herfst maar in de winter gaat het meeste fruit de deur uit.

Bij rustige momenten of periodes van slecht weer profiteren we van de tijd om onderhoud te doen aan onze machines op het bedrijf. Hierna staan ze startklaar om onze drukke plukperiode in de zomer te doorstaan.

Lente

Ons harde snoeiwerk loopt tijdens het begin van de lente op zijn einde. Even later ontpoppen de knoppen zich tot prachtige bloesems.

Nu is het ook het ideale moment om nog nieuwe jonge fruitbomen aan te planten.

Dit seizoen brengt een volgende taak met zich mee voor de fruittelers. Het gras gaat opnieuw groeien en dient gemaaid te worden, het onkruid wordt bestreden en via bodem- en bladanalyses worden de nodige bemestingen uitgevoerd.

Ondertussen kunnen in de plantages bijenkasten uitgezet worden. Deze bijen zorgen samen met de wind voor een goede bestuiving. De buitentemperatuur speelt hier wel een rol. Onder de 12°C komen de bijen namelijk niet uit hun kast.

Hoewel de lente een mooie periode is, kan deze ook veel schade aanrichten. Wanneer er nachtvorst optreedt, kan deze de bloesems of de jonge vruchten bevriezen. Dit kan de hoeveelheid fruit drastisch verminderen of zelfs volledig vernietigen. Om dit te voorkomen laten veel fruittelers hun bomen beregenen bij vorst.

Op het einde van de lente beginnen we al stilaan te denken aan onze plukperiode. Er hangen reeds kleine vruchten op de bomen en vaak hangen deze er in overvloed op. Daarom dunnen de fruittelers hun bomen. De overtallige vruchten, zoals te kleine of reeds slechte, gaat men wegplukken zodat de andere vruchten de kans hebben om te volgroeien.

Zomer

Tijdens de zomer breekt een drukke tijd aan voor de fruittelers. Net zoals in de lente blijven de plantages veel onderhoud vragen. Tot net voor de plukperiode blijven we ook onze bomen dunnen van overtollige en slechte vruchten.

Het begin van de zomer start met onze traditionele kersenpluk. Deze periode duurt een aantal weken. De kersen worden geplukt en meteen gesorteerd en verkocht.

Naast een wintersnoei kennen fruittelers ook een zomersnoei. Dit wordt enkel toegepast bij appels. Hierdoor komen de appels meer in het licht te hangen waardoor ze een mooiere rode blos zullen krijgen. De beste periode voor de zomersnoei is augustus.

Net voor de plukperiode moeten onze bomen veel gewicht dragen door de vruchten. Op sommige takken is het gewicht zo hoog dat er een groot risico ontstaat dat de tak zal breken. Daarom zullen veel telers deze zware takken opbinden aan de stam zodat ze niet kunnen zwichten onder het gewicht.

Eind augustus start de eigenlijke plukperiode. Vroegrijpe appel- en perenrassen worden dan reeds geplukt. Deze plukperiode loopt door tot midden oktober.

De appels en peren gaan tijdens het plukken in de plantages rechtstreeks in de palox. Altijd staat er iemand bij deze paloxen om hen gelijk te rapen. De vruchten mogen niet boven de bovenste plank van de palox komen want anders worden deze geplet door paloxen die er bovenop geplaatst worden. Vanuit de plantages gaan deze paloxen rechtstreeks naar de koelcellen voor bewaring.

Herfst

In de fruitsector loopt de zomerperiode ongemerkt over naar de herfstperiode. Het is namelijk nog steeds de drukste periode van het jaar. Het plukken van de peren loopt op zijn einde maar de appelpluk is nog volop aan de gang. Dit zeker tot de laatste weken van oktober.

Tijdens de herfst gebeuren ook de laatste maaibeurten en behandelingen van onkruid. De groei van het gras valt stil en de bladeren vallen stilaan van de bomen. Vanaf dan beginnen de fruittelerers stilaan aan hun wintersnoei.

Niet enkel in de plantages is er werk te doen. Vlak na de plukperiode start reeds de sortering van het fruit. De vroege perensoorten kunnen niet lang bewaard worden waardoor deze snel gesorteerd dienen te worden en onmiddellijk op de markt gebracht worden.